ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

 


Главная > На дигорском > Не ‘гъдæуттæ, нæ фæткитæ

Не ‘гъдæуттæ, нæ фæткитæ

Не ’гъдау – нæ кадæ, нæ хъаурæ

Райони æхсæнадон æзмæлд «Устур Нихæси» кусти хæццæ  еудадзуг архайæг уогæй, æнæбафепбайгæ нæ фæуун, еуæй – еу адæмтæ куд бахъур — хъур кæнунцæ, «… ци ма си æримисдзинан нæуæгæй», — зæгъгæ, нæ еугурей уарзон газет «Ирæф» — и ин радон уацхъуд ку  рацæуй, ци унæфтæ рахассунцæ нæ курухон хестæртæ, æзмæлди иуæнгтæ, се ’мбурдтити адæмти  пайдайæн, уони ку бакæсунцæ, уæд. Мæнмæ е дессаг фæккæсуй, бустæги æй хестæр адæмтæй ку фегъосун, уæд. Нуртæгки Зæнхи къорибæл, алли рауæнти дæр ци дессæгтæ цæуй, адæми ‘знæгтæ нин нæ фæсевæд, не ‘рæзгæ фæлтæрæй, не ‘сони бон кæмæ æнгъæлмæ кæсуй æма кæмæй аразгæй нæ цард, уони сæри зунд усхъуммæ ку исхадтонцæ,  еци рæстæги куд æнгъезуй уæхæн кудфæндий цæстингасæй кæсун нæхе рагон, фиддæлти æгъдаубæл цардмæ. Цæмæннæ цума лæдæрунцæ етæ, нæ кæстæрти раст надбæл æривæруни гъуддаги, «Стур Нихæстæ» алли рауæнти дæр федар цæгиндзæ æма бундорæвæрæг, нæ рагфиддæлти рæсугъд фæткитæбæл цæруни гъуддаги устур ‘скъола ке  æнцæ.

Дин, фæткæ, æгъдау æма æфсар, лæгигъæдæ – аци дзурдти устур хъаурæ ес, æма сæ адæми, уæлдайдæр фæсевæди тоги, федар кæнун, экономикон æма социалон æгъдауæй син сæ бартæ гъæуай кæнун, моралон æма материалон æгъдауæй син, фадуæдтæмæ гæсгæ, æнхусеуæг кæнун, усхъæ дарун æма æндæр уæхæн берæ гъуддæгутæбæл косун – еугур уони æнхæст кæнун нимаиуй е ‘хæсбæл мах райони «Устур Нихæс» дæр, æ разамонæг Хуасдзаути Тазрети хæццæ. Нæ уодзæнæн, æвæдзи, раст, ку нæ зæгъон уой дæр, æма ин æнтæсидæ дзæвгарæ фулдæр архайд, уæд ин еу минкъий хуæздæр материалон базæ, уæдта райони  цæргути æрдæги дæр, цийфæндийхузи дæр, усхъæбадард. Æнæдузæрдуг æй е дæр, æма ке æй аци æхсæнадон организаци райони хецауадæ æма аллихузон кустадон оргæнтæн  дæр устур  æнхусгæнæг æзмæлд æ еугур иуæнгти хæццæ. Æма куд нæ, кæд æма е уæнгтæ æнцæ райони гъæути курухондæр, æгъдаугиндæр æма дзурддзæугæдæр хестæртæ, уæд.

Æма бабæй евгъуд къуæрей, 3- аг августи, æрбамбурд æнцæ еци хестæртæ царди цигъæуæгтæ æма не ’гъдæуттæй нурма исраст кæнуйнаг циййес, уонæбæл æрдзорунмæ. Бонифæтки кæд дууæ фарстай æвæрд адтæй, уæддæр бабæй сæ радзубанди ба рахаста дзæвгарæ фулдæр рæстæг, фулдæр гъуддæгутæбæл рахъæртгæй.

Фиццаг фарста райгон кæнуни агъоммæ, Тазрет аййеппæн загъта, абони уæнгæ дæр ма, еуæй-еу рауæнти, нихæси унаффæрахаститæ, киндзæхсæвæртæ æма кизгæрвиститæ æгъдаубæл кæнуни туххæй,  æнхæстгонд ке нæ цæунцæ, раст ка рахæсса тургъи æгъдау, уæхæн дзуабпон адæмтæ афонадæбæл агурд ке не ’рцæуй хæдзарæ æрдæги æма уомæ гæсгæ кæстæрти архайд рараст кæнæг ке нæ фæууй, уой фудæй. Дæнцæнæн æрхаста айрæгити Дзансолти Виталикки тургъи, кизгæрвисти, ци æгъдау адтæй хестæр унаффæгæнгутæ раздæр бон ке байархайдтонцæ организацион фарстатæ ниллух кæнунбæл, уой фæрци, уой. Æ нихмæ ин æрхаста, æгъдау радтæг кæми на ’дтæй хестæртæн дæр æма æрцæуæг иуазгутæн дæр, уæхæн тургъи къампани, куд æведауцæ рацудæй уой фудæй финги бадт дæр æма еугур цийнæдзийнадæ дæр.  Уомæ гæсгæ ба баихæс кодта æмбурдмæ æрцæуæг нихæси иуæнгтæн сæ синхти фулдæр æргом раздахун аци фарстатæмæ, кæд сæбæл нæ райони газет æ раздæр номерти лæмбунæгæй финста, уæддæр. Æма ниффедар кодтонцæ уæхæн унаффæ:

— нæ цийнити дæр, нæ зинти тургъти дæр, раздæр тургъæмæ агурд цæуæд унафгæр хестæр, кæци хуарз зонуй нæ рагон рæсугъд  æгъдæуттæ аллихузи дæр, цæмæй уа е кæстæртæн амонæг, кæци рæстæги ци кæнгæ æй, куд æма кæд кæмæн лæггадæ кæнгæ’й, уони.

— марди фæдбæл конд мабал цæуæд устур садахъатæ, уæлдайдæр — хъæппæлвæлдесæн æма фиццаг майрæнизæрти.

— гъæуггаг адæм, финги хестæрæй уæлдай, ма бадæнтæ фингитæбæл марди бонигкон бони.

Аци фарстати туххæй сæ фæндæнттæ загътонцæ æма ма берæ рагæлдздзуйнаг гъуддæгтæмæ байамудтонцæ Гуæцæлти Агубе, Тауасити Таймураз, Бесолти Ибрагим, Цæголти Тасолтан, Хъамболти Изра, Махъоти Алик, Цъугкити Юрик, Бетанти Иса, Бабочити Тазрет æма æндæртæ. Сæ фæндæнттæ æма аййеппитæ нимад æрцудæнцæ растбæл æма финст æрцудæнцæ исраст æма банхæст кæнуйнаг Советти ихæсти хæццæ.

Дугкаг фарстайæн бонифæтки æвæрд æрцудæй Чиколай гъæуæн æхе, уæдта æ зæронд уæлмæрдти санитарон уавæр фæххуæздæр кæнунбæл бакуст.

Еугурæйдæр сæ æнæаразидзийнадæ загътонцæ Чиколай гъæунгтæ æма æ фалдзости санитарон уавæр хуæздæргъæуагæ нæ, фал зæрдæдзоргæ ке æй берæ рауæнти, уой туххæн. Æма унаффæ хаст æрцудæй уобæл сæрмагонд мадзæлдти фæрци бакосун. Уонæй еу – зæронд уæлмæрдтæ æркæдзос кæнунмæ зеу исаразун. Берæ рабарæ — бабари фæсте унаффæхаст æрцудæй зеу исаразун 10 августи, æртигкæги, 10 сахаттемæй фæстæмæ, адæммæ райони газетти игъосункæнуйнаги фæрци фæсседгæй. Ракорун, цæмæй алке рацæуа косæн дзаумæутти хæццæ æма бахъиамæт кæна æ хеуæнтти æносон бунат исрæсугъд кæнунбæл. Æвзурст æрцудæй уомæн сæрмагонд къамис, Советти иуæнгтæй, кæци гъæуама рагацау бакодтайдæ, кустæн ци багъæудзæнæй, уомæй алцæй сагъæс дæр – техникæй райдайæ æма косæн æрмæгути уæнгæ.

Кæронбæттæни Тазрет рæсугъд дзурдтæй æримиста Советти рæнгъитæй æрæги фæгъгъæуæг, æ активон иуонг ка адтæй, еци Æхсæрисæри гъæугкаг Боллоти Горгай рохс ном æма ин æрвист æрцудæй æ бийнонтæмæ, æ фæссæйги фæдбæл ин раттун ке нæ бантæстæй, еци Кади Грамотæ.

Кади Грамотæй ма хуæрзеуæггонд æрцудæй, нихæси номæй, Чиколай 2-аг астæугкаг скъолай нур 4-аг къласи ахурдзау Тауасити Аминæт, куд скъолай царди активонæй архайæг, уæхæн скъоладзау.

Æмбурд рауадæй ахадæггун. Зæрдæдарæн ес, æ унаффитæ кæмидæрти хуарзæн ке исбæрæг уодзæнæнцæ адæми цард рæсугъддæрæй æрветуни гъуддаги.

Газета «Ираф»

Чихтисти Р.

Комментирование закрыто.