ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

 


Главная > На дигорском > Ирæзæд уæ фарнæ, уæ намус!

Ирæзæд уæ фарнæ, уæ намус!

Бийнонтæ…  Æхсæнади агъазгъон цæгтæй еу, хецæн астъонæ, кæцими сæ гъомбæладæ есунцæ исуйнаг кизгуттæ æма биццеутæ, федæни цардаразгутæ, ахургæндтæ, адæмон хæдзаради алли къабæзти специалисттæ. Еу загъдæй – нæ истори, нæ бундор, не `зинæ, нæ аци бон, не`сон. Кæрæдзей лæдæрундзийнадæ, хестæр кæстæри раст надбæл цæун кæми ахур кæнуй, кæстæр хестæрæн кæми лæггадæ кæнуй, æгъдау æма имæ æфсар уогæй, еци бийнонти ба фæххонунцæ фæрнгун, кадгин, намусгин бийнонтæ.

Уæхæн нивæй хайгин бийнонтæ минкъий нæййес Ирæфи райони дæр. Ан си сæрустур, багъæуаги фæуунцæ нæ зæрдæдарæн усхъæ бадарди, раст унаффæ рахасти. Æрмæст мах, æррæстæ цæргутæ, нæ кæнæн устур аргъ уæхæн адæмтæн. Нæ паддзахади разамунд æма хецауадæ сæрмагонд уагæвæрдти рауагъдæй архайунцæ, цæмæй дæнцаг бийнонти бæрцæ ирæза, уа син кадæ, ирæза сæ фарнæ.  Нур дæр бабæй, æрæги, 8 июли, кадгин уавæри нæ бæсти бæрæггонд цудæй «Бийнонти бон», кæций фæдбæл, куд алли анз фæстаг рæстæгути, уотæ фæнзуйнаг бийнонтæн, кæцити дууæ æмкъаййи фæццардæнцæ 25 æма фулдæр анзи,  исгъомбæл кодтонцæ хуарз  æма фæнзуйнаг кæстæртæ, нисангонд æрцудæй кади майдантæ «Уарзт æма еузæрдиуондзийнадæ», грамотитæ. Сæ раттун ихæсгонд æрцудæй районти хецауеуæггæнгути минæвæрдтæ æма Территориалон социалон службитæн.

Мах райони дæр еци гъуддаг æнхæстгонд æрцудæй æнтæстгинæй. Бæрæгбони къæсæрбæл  бæрæггонд æрцудæнцæ фæнзуйнаг, фæрнæйдзаг къонати федар æгъдау æривæрæг цардæмбæлттæ, хуарз бийнонтæ, кæцитæми ирæзуй фæнзуйнаг фæлтæртæ, рæсугъд надбæл цæуæг кæстæртæ.  Раздæр, гъæути администрацити сæргълæугути хæццæ унаффæрахасти фæсте, райони администраций хецау Тайсаути Эльбрус æма  Территориалон социалон служби сæргълæууæг  Бекмæрзти Ритæ бахастонцæ курдиадæ республики хецауадæмæ, цæмæй Ирæфи районæй дæр еци хузи хуæрзеуæг – майдантæ «Уарзт æма еузæрдиуондзийнадæ» лæвæрд æрцæуа æртæ бийнонтемæн: чиколайаг Тамати Алумбег Бекири фурт  æма Дзансохти Таисæ Морати кизгæн; лескейнаг Ганати Валоди Николаййи фурт æма Тускъати Лидæ Исай кизгæн; секейраг  Керчелати Ким Хадзимæти фурт æма Сарахъати Фатимæ Бариси кизгæн.

Аци æртæ бийнонтемæй, алкедæр, бийнонти кадæ æма фарнæ бæрзонд хæсгæй, бацардæй дæнцаг цардæй. Таматæ – 53 анзи, Ганатæ – 35 анзи æма Керчелатæ — 43 анзи. Исгъомбæл кодтонцæ зæнхæбæл федар ампъезтæй цæуæг, Таматæ — 7, Ганатæ — 3, Керчелатæ — 5, зæнæги. Царди, æгъдауи, ахури, кусти уонæй алкедæр æй æрмæст фæнзуйнаг. Еци бон цитгингондцæуæг ниййергутæ си алкæмæн дæр райсун кодтонцæ ахургонддзийнадæ, гъомбæладæ. Абони дæр ма син уæхæн раст фæндæгтæбæл æвæрунцæ сæ цæуæти, дæдтунцæ син се `гæрон уарзт.

          Еци бийнонтæй устур ахургонд неке адтæй. Фал си алкедæр, хуарз æма лæгъуз лæдæргæй, архайдта, цæмæй æхсæнади медæгæ сæ хъиамæттæй «бид астъонæ» макæд макæмæй уа лæгъуздæр, уа си рæсугъд кæстæртæ æма фæдонтæ. Æма син бантæстæй е. Ке зæгъун æй гъæуй, е æнцон гъуддаг некæд æй. Хуарзбæл хъиамæт дæр берæ ес, фал сæ бон нур æй дзиллити æхсæн кæдзос цæсгонæй кæсун. Уæлдай æхцæуæндзийнадæй ба уæд байдзаг унцæ сæ цæсгæнттæ, сæ бæдæлттæй сæмæ нæ бæсти алли кæрæнттæй ку фегъусуй æрмæст арфи хабæрттæ сæ дессаги уодфæллойнæ бавдисти фæдбæл.

Уæд, еци бон, нæ райони администраций хецауи хуæдæййевæг Дзансолти Витали æма  Территориалон социалон служби сæргълæууæг  Бекмæрзти Ритæн сæ къохти ку исарттивтонцæ цæхæркалгæ майдантæ æма сæ ку лæвардтонцæ рæсугъд арфити хæццæ, уæддæр сæ уæлдай ездондзийнадæ æма æфсæрмæн кæрон на `дтæй. Е уобæл дзорæг æй æма нæ дигори хестæртæн сæ хуæрзтогдзийнадæ хъæбæр федар ке æй. Æма уæд сæ намус, сæ фарнæ хъаурæгин. Кæнæнтæ хуæрззæруа, сæ фæдонти рæсугъд цардбæл æнæнезæй цийнæ кæнгæй.

                                                                                                                 Чихтисти Р.

Хузистити: майдантæ «Уарзт æма еузæрдиуондзийнадæ», кади грамотитæ дæтгæй Тамати , Ганати, Керчелати бийнонтæн

Комментирование закрыто.